Jazdecký klub NAPOLI, s. r. o.

napoli@napoli.sk
+421 903 614 922

Jazdecká škola NAPOLI

andrea.dubravska@napoli.sk
+421 905 253 156

Vytrvalostné preteky

alexander.nalepka@x-bionicsphere.com
+421 904 637 639

Skokové preteky

zuzana.bratova@x-bionicsphere.com
+421 904 798 945

Sídlo: Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
Nájdete nás: Dubová 33, 931 01 Šamorín-Čilistov
Identifikačné údaje:
IČO: 44 597 185
DIČ: 2022756197
IČ DPH: SK2022756197
Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s.
IBAN: SK32 6500 0000 0000 2030 3527
SWIFT: POBNSKBA
Zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 56543/B

Napíšte nám