Obchodné meno spoločnosti: Jazdecký klub NAPOLI,s. r. o.
sídlo: Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
právna forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 597 185
bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
IBAN: SK89 6500 0000 0000 2057 6429
adresa elektronickej pošty: napoli@napoli.sk
druh športovej organizácie: jazdecký klub
druh športu: jazdectvo
druh vykonávanej športovej činnosti: skoky na koni, vytrvalosť, drezúra
štatutári: Ing. Darina Tahotná  darina.tahotna@napoli.sk
Mgr. Dušan Krivosudský dusan.krivosudsky@napoli.sk

Zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii: súbor na otvorenie

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: spôsobilý

Označenie zdrojovej evidencie:  www.sjf.sk

Priebežné informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie pre oblasť športu v roku 2018: súbor na otvorenie

Športový odborník podľa §6 ods1 zákona o športe

Meno a priezvisko: Andrea Dúbravská

Dátum narodenia: 01.10.1973

Štátna príslušnosť: SR

Doručovacia adresa: Jazdecký klub NAPOLI, s. r .o., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava

Adresa elektronickej pošty: andrea.dubravska@napoli.sk

Druh športu: jazdectvo

Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe: Tréner I. kvalifikačného stupňa jazdectvo

Osvedčenie učiteľa jazdy na koni: Andrea Dúbravská osvedčenie